Category: Tư vấn

Nhiệt độ bảo quản rượu vang

Nhiệt độ là yếu tố quan trọng nhất để bảo quản rượu vang được lâu. Nhiệt độ ảnh hưởng rất nhiều đến rượu dù những chai rượu đó được bảo quản trong vài tuần hay vài tháng. Nhiệt độ tốt nhất cho mọi loại rượu là từ 45˚ – 60˚F (7.0˚ – 15.5˚C) hoặc tốt …

Thanh toán thuận tiện

Chấp nhận mọi hình thức thanh toán

Giao hàng miễn phí

Vận chuyển miễn phí trong phạm vi 10km

Chất lượng đảm bảo

Đảm bảo bằng uy tín và chất lượng sản phẩm